Czy bank informuje urząd skarbowy o przelewach?

Wielu z nas posiada konto w banku, a tym samym korzysta z przelewów. Bardzo często nie zastanawiamy się jednak, czy bank informuje urząd skarbowy o naszych przelewach. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, ponieważ może to mieć wpływ na nasze podatki. Zachęcam do lektury tego artykułu, abyście mogli dowiedzieć się więcej na ten temat.


Według art. 35 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, banki mają obowiązek informowania o przelewach, których wartość przekracza 15 000 euro. Więc jeżeli ktoś wykonuje taki duży przelew, bank ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie urzędnika skarbowego. Czy jest to jednak takie proste? Bo choć urzędnicy skarbowi mają dostęp do wielu informacji, to nie oznacza to, że każdy duży przelew będzie im od razu zgłoszony.

Od jakiej kwoty bank zgłasza do Urzędu Skarbowego?

Jeśli do banku wpłynie kwota 15 000 euro lub równowartość tej sumy w innej walucie, to bank jest zobowiązany zgłosić to fakt urzędowi skarbowemu. Dzieje się tak zgodnie z prawem bankowym i Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Prawo nakłada na banki obowiązek informowania organów państwowych o wszelkich operacjach, które mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy. Dlatego też, jeśli twoje konto osiągnie kwotę 15 000 euro, to Twoje dane będą przekazywane do odpowiedniego urzędu.

Jakie przelewy sprawdza urząd skarbowy?

Co robią banki, żeby uniknąć kłopotów? Kiedy przelew jest uznawany za podejrzany?

Od jakiej kwoty przelewu bank poinformuje urząd skarbowy? Banki zobowiązane są do rejestrowana wszystkich kwot transakcji, które są równe lub wyższe od 15 000 euro. W zależności od tego, jaki obowiązuje kurs euro, jest to kwota około 60 000 – 65 000 złotych. Urzędnicy skarbowi maja prawo do sprawdzenia takich dużych przelewów i mogą wymagać od banku dodatkowych informacji na temat danej osoby. Jeśli bank nie ma takich informacji lub jeśli urzędnicy uważają, że dana osoba może mieć problemy ze skarbem państwa, mogą podjąć dalsze czynności w celu ustalenia tożsamości osoby lub źródła przelewu.

Banki robią wiele, aby upewnić się, że każdy transakcja spełnia określone warunki i aby unikn��ć problemów ze skarbem państwa. Przede wszystkim bank stopniowo podnosi limit roczny wymagany do powiadomienia skarbowego. Jest to limit cen transferu – obecnie wynosi on 15 000 euro. Oznacza to, że każda osoba może legalnie dokonywać dowolnej liczby transakcji bez NBP potrzebie powiadamiania go o tym fakcie (chyba że ich warto

Zobacz także:  Na czym polega afiliacja?

Czy urząd skarbowy może kontrolować prywatne konto bankowe?

Podstawowym warunkiem uprawniającym urzędy skarbowe do uzyskania informacji o rachunkach bankowych podatników jest wszczęcie postępowania podatkowego. Dopiero w momencie kontroli organ skarbowy może starać się o udostępnienie danych przez bank. Wynika to z obowiązującego prawa – art. 5a ustawy o ładowaniu oraz art. 68 paragraf 2 ordynacji podatkowej. Warto mieć na uwadze, że jest to prosta procedura, a informacje najczęściej służą do analizy sytuacji majątkowej podatnika oraz korektady rocznego rozliczenia podatku dochodowego (PIT).

Zobacz także:  Na czym polega afiliacja?

Jaka wpłata w banku bez wiedzy urzędu skarbowego?

W praktyce można wpłacać do banku bez kontroli urzędu skarbowego kwoty równe lub niższe 15 tys. euro. Wydaje się to mało prawdopodobne, ale istnieją sytuacje, w których duża wpłata nie generuje żadnych problemów. Przykładem jest przelew bankowy ze znajomego lub rodziny w innym państwie Unii Europejskiej. W takim przypadku kwota nie podlega obciążeniu podatkiem VAT ani też innymi opłatami według polskich przepisów. Duża wpłata do banku poza Unią Europejską? Albo darowizna do celów charytatywnych ze strony firmy albo instytucji spoza Unii Europejskiej (na przykład z USA). Poza tym mogą być to środki finansowe uzyskane z darowizn na leczenie osób chore na nowotwory czy też majątkowa forma spadku po osobach bliskich mieszkających za granicami UE. Pamiętajmy jednak, że powyższe sytuacje to raczej rzadkości i jeśli chcemy mieć pewność, że nasza duża wpłata do banku nie będzie problemem, warto skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym i uprzedzić go o planowanej operacji finansowej.

Kiedy urząd skarbowy sprawdza konto?

W świetle nowych przepisów, naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do informacji o rachunkach bankowych podatników w przypadkach:
– kwestionowania prawidłowości wykonywania czynności podatkowych;
– prowadzenia postępowań egzekucyjnych;
– sprawdzenia stanu konta podatnika oraz jego możliwości płatniczych.

Oznacza to, że urząd skarbowy będzie mieć dostęp do historii transakcji oraz innych szczegółów związanych z finansami podatnika. Biorąc pod uwagę fakt, że dane bankowe są objęte tajemnicą bankową, decyzje o ich ujawnieniu muszą być poprzedzone postanowieniem sądu lub prokuratora.

Ile można przelać pieniędzy na konto bez podatku 2022?

Kalkulator podatku od darowizny oblicza, że podatkowi nie podlega nabycie majątku o wartości nieprzekraczającej 9637 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej. Podatek od darowizny pozostałych osób fizycznych wynosi 7% wartości majątku przekazanego na rzecz osoby trzeciej, a więc w przypadku drugiej i trzeciej grupy podatkowej kwota jaką można przekazać bez podatku to odpowiednio 7276 zł i 4902 zł.

Jaki tytuł przelewu żeby nie płacić podatku?

Warto podkreślić, że dokonując darowizny w formie przelewu na rachunek w banku, czy spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej trzeba wyraźnie wpisać w tytule przelewu, że jest to darowizna dla konkretnej osoby (osób). Np. „darowizna dla mojego syna Jana Kowalskiego”.

Taki tytuł przelewu uniemożliwi urzędnikom skarbowym zaliczenie darowizny do kosztów uzyskania przychodu, a co za tym idzie obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto pamiętać, że według stanu prawnego obecnie dopuszczalna jest bezpodatkowa darowizna nie większa niż 960 złotych na rok od każdej osoby fizycznej.

Powiązane artykuły

Komentarze

Udostępnij artykuł

Ostatnie artykuły

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.