Co to jest rachunek depozytowy?

, konkretny

Czym jest rachunek depozytowy? Rachunek depozytowy to nic innego jak rachunek bankowy, na którym można gromadzić pieniądze. Najczęściej rachunki depozytowe są bezpieczniejsze niż lokaty bankowe, ponieważ są one objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


Rachunek depozytowy to produkt bankowy, który jest prowadzony przez instytucję finansową. W związku z tym, że jest on prowadzony przez bank lub podobną instytucję, rachunek depozytowy objęty jest licznymi regulacjami prawnymi. Rachunek depozytowy można utożsamiać z kontem osobistym, które posiada wiele funkcji i służy do gromadzenia środków pieniężnych. Co ważne, na rachunku depozytowym można dokonywać wielu operacji bankowych, takich jak wpłaty i wypłaty środków czy też transfer środków na inne konto bankowe.

Czy depozyt to rachunek bankowy?

Tak, pojęciem depozytu możemy określić każdy rachunek bankowy, na który przekazujemy swoje środki w celu ich czasowego przechowania. Dzięki temu mamy pewność, że nasze środki są bezpiecznie zgromadzone i będziemy mogli po pewnym czasie je odebrać. W zamian za to, że oddajemy nasze pieniądze bankowi na określony czas, otrzymujemy wynagrodzenie w postaci odsetek bankowych.

Czy depozyt to jest to samo co lokata?

Czym się różni depozyt od lokaty? Depozyt bieżący różni się od lokaty tym, że jest założony na czas nieokreślony. Nie tak jak lokata terminowa, z określeniem dnia wypłaty. W depozycie nie ma takiego wskazania i nie ma takiego dnia. Środki pracują po prostu do momentu ich wypłacenia. Więc jeśli ktoś chce założyć oszczędności na pewien czas, to powinien zdecydować się raczej na lokatę bankową, a nie depozyt. Z drugiej strony, jeśli ktoś potrzebuje pieniędzy w dowolnym momencie i nie ma żadnego problemu, żeby te pieniądze leżały w banku przez długi czas, to może warto rozważyć opcję depozytu.

Jak założyć konto depozytowe?

Otworzyć konto depozytowe w banku może każda pełnoletnia osoba, posiadająca dowód osobisty. Aby to zrobić, należy udać się do wybranej placówki bankowej i podejść do działu obsługi klienta. Jeśli jest to nasz pierwszy raz w tym banku/SKOK-u, konieczne będzie podpisanie umowy o świadczenie usług bankowych oraz regulaminu określającego zasady gromadzenia środków na rachunku i korzystania z jego funkcji. Zostaniemy poproszeni także o przedstawienie dowodu osobistego oraz innych dokumentów potwierdzających naszą tożsamość
W momencie, gdy już posiadasz rachunek bankowy, a chcesz go przeznaczyć na depozyt – wtedy wystarczy, że skontaktujesz się ze swoim doradcą lub asystentem i podpiszesz aneks do umowy, określający nowe warunki świadczenia usług (dotyczące depozytu).

Zobacz także:  Czy opłaca się założyć konto walutowe?

Jak działa konto depozytowe?

Zasadniczo istnieją dwa rodzaje kont depozytowych: konta oszczędnościowe i lokaty terminowe. Konto oszczędnościowe to ogólny typ konta, który można otworzyć w banku lub w innej instytucji finansowej. Oznacza to, że bank ma obowiązek zwrócić Ci pieniądze wpłacone na konto wraz z odsetkami określonymi w umowie. Lokata terminowa jest rodzajem konta, które można otworzyć tylko na określony czas – np. na rok, dwa lata lub pięć lat. Po upływie tego okresu bank musi Ci oddać pieniądze wpłacone na lokatę oraz należne odsetki.

Zobacz także:  Na czym polega afiliacja?

Po co bankom depozyty?

Przede wszystkim dlatego, że mogą na nich zarabiać poprzez ich oprocentowanie. Im więcej pieniędzy mają banki „na depozycie”, tym lepiej, ponieważ mogą je wykorzystać do kolejnych inwestycji. Na przykład, kiedy klient wpłaca tysiąc złotych na swoje konto oszczędnościowe, bank może te pieniądze przeznaczyć na zakup obligacji lub innej formy inwestycji. Jeśli te obligacje czy inne formy inwestycji będą się dobrze rozwijać i przyniosą określony zysk, oznacza to dodatkowy dochód również dla samego depozytariusza (osoby trzymającej pieniądze w banku).

Warto jednak mieć na uwadze, że oprócz „standardowych” opłat administracyjnych bank może pobierać od swoich klientów także prowizje od poszczególnych transakcji. Dlatego warto dokładnie przeczytać umowę depozytową podpisywaną przed wpłaceniem jakichkolwiek środków.

Ile bank musi mieć depozytu?

W Polsce stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 0,5%. Jeżeli bank A chce udzielić kredytu w wysokości 995 000 zł, to musi mieć zdeponowaną kwotę 1 000 000 zł + 5 000 zł (rezerwa obowiązkowa) = 1 005 000 zł.

Czy depozyt jest zwrotny?

Zwracamy się z prośbą o rozstrzygnięcie, czy depozyt jest kosztem uznawanym przez organy podatkowe. W naszej opinii, depozyt nie może być potraktowany jako wydatek poniesiony, gdyż jest on ze swej istoty zaliczki lub kaucji, która ma charakter zwrotny. Warto również zauważyć, że stanowisko to zostało już potwierdzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łodzi w interpretacji indywidualnej (0410-IPTPB2-2.4011.106.2012.1.AK), a także przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy w wyroku (sygn. akt II SA/Bd 1799/12). na podstawie powołanego orzeczenia stwierdzono, iż „zuwanie depozytu na poczet opłaty miesięcznej” nie może być uznane za poniesiony koszt ustalania miesięcznego dochodu podatnika”

Powiązane artykuły

Komentarze

Udostępnij artykuł

Ostatnie artykuły

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.