Bank, czy parabank- który lepszy?

Na rynku istnieją nie tylko banki, ale i parabanki. Oba zajmują się udzielaniem kredytów. Czym jest każda z tych instytucji, w jaki sposób działa i co je od siebie różni? Spróbujmy odpowiedzieć na każde z tych pytań.

Czym jest bank?

Bank jest osobą prawną jaka na podstawie zezwoleń do tego uprawniających wykonuje działalność gospodarczą. Polega ona na udzielaniu kredytów, przyjmowaniu depozytów, a także na wykonywaniu innych czynności jakie określa w Polsce ustawa Prawo Bankowe. Działalność banku polega także na wykonywaniu czynności jakie zostały wymienione w statusie banku. Bank pełni funkcję pośrednika, który daje możliwość klientom, którzy nie mają wystarczająco dużo środków kapitałowych, na wykorzystanie środków pieniężnych jakie należą z nadwyżek kapitałowych od innych klientów. Bank ze względu na rodzaj usług jakie świadczy zaliczany jest do instytucji zaufania publicznego. Wszystkie banki łącznie z bankiem centralnym tworzą tak zwany dwuszczeblowy system bankowy. Do funkcji jakie pełni bank centralny zalicza się funkcje banku państwa, funkcje banku emisyjnego oraz funkcje banku banków. Bank nie świadczy usług finansowych dla prywatnych osób. Sektor bankowy objęty jest systemem gwarancji depozytów. Gwarancje zapewniają deponentom wypłatę ich środków do kwoty określonej przepisami prawa w sytuacji, kiedy bank ogłosi upadłość. Instytucje jakie gwarantują depozyty zgromadzone w polskich bankach objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Czym jest parabank?

Parabankiem nazywamy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą jaka jest charakterystyczna dla banków, ale opiera się ona na innych przepisach niż Prawo bankowe. Działalność parabanków uzupełnia między innymi system banków spółdzielczych i banków komercyjnych. Mianem parabanków określa się instytucje, które oprócz banków stanowią równoległy system bankowy jaki obejmuje instytucje finansowe, które wykonują czynności substytucyjne w stosunku do czynności bankowych. Takie czynności nie podlegają charakterystycznym dla banków regulacjom prawnym. Wiele osób uważa, że parabankiem można nazwać jedynie takie podmioty, które mają uprawnienia do wykonania czynności jakie zawarte są w artykule 5 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Zobacz także:  Jaka praca dla kobiety w domu?

Powiązane artykuły

Komentarze

Udostępnij artykuł

Ostatnie artykuły

Zobacz także:  Jak rozpoznać jaki to bank po numerze konta?

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.